Overlegscheiding

Soms gebeurt het dat scheidenden wel graag tot een gezamenlijke oplossing willen komen, maar dat zij verschillen ervaren op het gebied van kennis, financiën, verbale uitdrukkingsvaardigheid, afhankelijkheid van elkaar etc.

De behoefte aan het hebben van een eigen advocaat is dan groot. Als advocaat komt men immers enkel op voor de belangen van de eigen client. Op deze wijze is de advocaat altijd de vertrouwenspersoon van de client en dat geeft een veilig gevoel.

In dit geval zal de, uit de Verenigde Staten afkomstige vorm van scheidingsbegeleiding, de zgn. “Collaborative Divorce” (overlegscheiding) een zeer bruikbare methode zijn.

Bij een overlegscheiding wordt een team van deskundigen geformeerd. Dit team bestaat, naast de beide partijen en ieders advocaat, uit een coach voor de emotionele aspecten en desgewenst een financieel deskundige voor de financiele afwikkeling van de scheiding.

In een paar gezamenlijke gesprekken wordt toegewerkt naar het opstellen van een ouderschapsplan en een convenant waarna de procedure verder schriftelijk bij de rechtbank kan worden afgewikkeld.

Net als bij mediation worden op deze wijze tijd, kosten en negatieve energie bespaard.

Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.