Mr. I.H. van Lingen-Schuur

In 1981 voltooide Ina van Lingen haar rechtenstudie Nederlands recht (Privaatrecht)  aan de Universiteit van Groningen. Na vijf jaar als advocaat met een algemene praktijk  bij een middelgroot kantoor in Hoorn werkzaam te zijn geweest, startte zij in 1986 haar eigen praktijk in Alkmaar. Sinds 2005 is haar kantoor gevestigd te Heiloo, op de grens met  Alkmaar. De praktijk is informeel, rustig en voelt vertrouwd aan. Er is gratis parkeerruimte voor de deur.

Ina van Lingen heeft een passie voor familierecht zodat zij zich inmiddels volledig in het personen, familie- en jeugdrecht heeft gespecialiseerd. 

Zij voert als advocaat procedures en vanaf 1997 houdt zij zich tevens bezig met mediation naast de procedurele praktijk. Na de specialisatieopleiding bij de vFAS volgde zij de opleiding tot forensisch mediator bij prof. dr. G.P. Hoefnagels, de bekendste grondlegger van de methodische mediation. In die hoedanigheid kan zij door de rechtbank worden benoemd als mediator in complexe gevallen en tot bijzondere curator in jeugdzaken. Sedert enige jaren treedt zij ook op als advocaat in de overlegscheiding.

De belangen van kinderen, die welkom zijn, worden altijd serieus genomen.

Door haar jarenlange ervaring geeft zij een goede coaching aan haar clienten en tevens adviezen hoe procedures te voorkomen. Ook kunt u bij haar terecht voor een second opinion. Verder geeft zij  lezingen over mediation, de bijzondere curator en andere familierechtelijke onderwerpen. Tevens adviseert zij over de tekst en inhoud van nog op te stellen huwelijksvoorwaarden. Als scheidingsmediator ziet zij immers in de praktijk tegen welke problemen dientengevolge wordt aangelopen.

De gemeente Alkmaar heeft Ina van Lingen aangesteld als  externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en hun ouders van het openbaar basis-en voortgezet onderwijs. Zij is  oprichtster van de Kinderrechtswinkel te  Alkmaar en begeleidster van de Rechtswinkel te Heiloo.

Voor een goede uitoefening van haar vak is een aanzienlijk netwerk van externe deskundigen aangelegd naar wie desgewenst verwezen kan worden. Het betreft hier psychologen, relatietherapeuten, accountants, maatschappelijk werk e.d.

Met de belastingadviseur mr. Jan M. Blok van het Bureau Blok te Alkmaar is een afspraak gemaakt over een vaste prijs, te weten € 140,- exclusief BTW voor het uitvoeren van een fiscale check van door haar gemaakte convenanten. Meer informatie: tel: 072-562 35 60.

Nevenfuncties/lidmaatschappen

  • door de gemeente Alkmaar aangestelde externe vertrouwenspersoon bij het openbare basis-en voortgezet onderwijs
  • bijzondere curator bij rechtbank of gerechtshof (specialisatieopleiding universiteit Leiden)
  • lid van de commissie familierecht  bij de rechtbank Noord-Holland en het gerechtshof Amsterdam
  • begeleidster rechtswinkel Heiloo
  • registermediator aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN, www.mfnregister.nl)
  • gespecialiseerd advocaat bij de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS, www.verder-online.nl)
  • Gekwalificeerd forensisch bemiddelaar ingeschreven bij de Stichting Forensische Mediation (SFM, www.AllesOverScheiding.nl)
  • Lid van de Vereniging van Collaborative Practice (VvCP, www.collaborativedivorce.nl)